top of page

Mesafeli Satış / Hizmet Sözleşmesi

LÜTFEN BU WEB SİTESİNİ KULLANMADAN ÖNCE BU KULLANIM KOŞULLARINI DİKKATLİCE OKUYUN. BU WEB SİTESİNİ (www.BahaMedia.com) KULLANARAK BU KULLANIM KOŞULLARINI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. BU KULLANIM KOŞULLARINI KABUL ETMİYORSANIZ LÜTFEN BU WEB SİTESİNİ KULLANMAYIN.

 

1. Genel.

Eğer herhangi bir zamanda bu Anlaşma'ya uymazsanız Baha Media Yayınları sizin Hizmete (veya herhangi bir kısmına) erişiminizi anında iptal etme veya erteleme hakkına sahiptir. Yalnızca Baha Media Yayınları'nın inisiyatifinde olmak üzere ve önceden bilgilendirmeksizin veya sorumluluk taşımaksızın Baha Media Yayınları, aşağıdakilerle sınırlı olmamaksızın, Hizmetin herhangi bir unsurunu durdurabilir, üzerinde değişiklik yapabilir veya değiştirebilir:

(i) Hizmetin ulaşılabilirlik zamanını kısıtlama;

(ii) izin verilen kullanım miktarını kısıtlama ve

(iii) herhangi bir kullanıcının Hizmeti kullanma hakkını kısıtlama veya sona erdirme.

Erişiminizin ertelemesi veya iptali durumunda, veya kullanımında, Hizmetin herhangi bir bilgilendirme olmaksızın etkilenebileceğini kabul etmiş olursunuz. Eğer bu Anlaşmanın kurallarına uymazsanız, hesabınızın en kısa zamanda Hizmetteki (veya bunun herhangi bir parçasında), varsa herhangi bir bağlantılı bilgi ve/veya Müşteri hesabınızdaki dosyaların veya herhangi bir sonraki erişim için gerekli bilgi veya dosyaların silineceğini veya aktif olmaktan çıkarılacağını kabul etmiş olursunuz. Ayrıca, Baha Media Yayınları  herhangi bir üçüncü tarafa veya size herhangi bir Hizmet iptali veya ertelemesi veya kullanımı için yükümlülüğünün olmadığını kabul etmiş olursunuz. Şunu kabul etmektesiniz, sınırlama olmaksızın içerikteki değişiklikler de dahil olmak üzere Hizmette yapılan değişiklikten veya Hizmetin sona ermesinden veya Hizmetin verilmesi esnasındaki Baha Media Yayınları  politika veya uygulamalarından memnun olmamanız halinde tek hakkınız Hizmeti kullanmayı bırakmak ve duruma göre aboneliğinizi veya Müşteri hesabınızı iptal veya feshetmektir.

2. Dijital İçerik.

Baha Media Yayınları  Hizmetindeki tüm edebi eserler (her biri "Dijital İçerik") yayıncının veya ona lisans verenin münhasır özel mülkiyetindedir ve telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet kanunları tarafından korunmaktadır. Herhangi bir Dijital İçeriğin indirilmesi ve buna erişilmesi yalnızca Müşteriler için olanaklıdır ve yalnızca bu Müşterilerin kişisel kullanımı ve ticari olmayan kullanım içindir. Hizmetten indirilen veya oradan erişilen Dijital İçeriğin başka bir amaçla kullanılması kesinlikle yasaktır. Müşteriler hiç bir Dijital İçeriğin hiç bir içeriği üzerinde kısmen veya tamamen herhangi bir değişiklik, iletme, yayınlama, satışına veya aktarılmasına katılma, çoğaltma, bunlardan yaratıcı çalışmalar yapma, dağıtma, uygulama, sergileme veya başka bir şekilde kötüye kullanma yapamaz. Müşteri Baha Media Yayınları  Hizmetinden Dijital İçerik indirmekle veya bunlara erişmekle bu koşulları kabul eder ve onaylar.

3. Ödeme Yöntemleri.

Yalnızca Müşteriler Hizmetten Dijital İçerik satın alabilir.

Hizmet şu kredi kartlarını kabul eder: Visa, MasterCard, American Express ve Discover.

4. Müşteriler.

Hizmet halka açıktır ancak Hizmete ait bazı kısımlar, bileşenler, içerikler ve özellikler yalnızca Baha Media Yayınları'na kaydolup Hizmette bir müşteri hesabı oluşturarak ve bu Kullanım Koşulları ile Baha Media Yayınları  Gizlilik Politikasını hesabın oluşturulduğu sırada kabul ederek Baha Media Yayınları  ile Hizmetin sağlanması için sözleşme imzalayan kişiler (her birisi “Müşteri”) tarafından kullanılır.

Müşteriyseniz aşağıdakileri kabul etmektesiniz:

(a) coğrafi konumunuz ve fatura adresiniz dahil olmak üzere Hizmet'e ilişkin kayıt formu (formları) tarafından talep edilen kendinizle ilgili doğru, kesin, güncel ve tam bilgi vermeyi ("Kayıt Verileri") ve (b) doğru, kesin, güncel ve tam olmasını sağlamak için Kayıt Verilerini hızlı şekilde güncellemeyi. Yanlış, kusurlu, güncel olamayan ya da eksik bilgi vermeniz durumunda Baha Media Yayınları , hesabınızı askıya alma ya da sonlandırma ve Hizmet'in tamamının (veya herhangi bir bölümünün) şu anda ve gelecekte kullanımını reddetme hakkına sahiptir;

Kayıtlı Müşteriler, Hizmet kayıt sürecinin tamamlandığına dair bir parola ve hesap ataması alacaktır. Parola ve hesap güvenliğini sağlamaya yönelik ve hesap veya parola üzerinde yapılan her işlemden sorumlusunuz. Şunları kabul ediyorsunuz:

(a) Baha Media Yayınları'nı hesabın veya parolanın izinsiz kullanımı veya herhangi bir güvenlik ihlali olması durumunda bilgilendireceksiniz; ve (b) her oturum sonunda hesabınızdan çıkış yapacağınızı güvence altına alacaksınız.

Kayıt formunda verdiğiniz tüm kişisel bilgiler Baha Media Yayınları'nın Gizlilik Politikası'na uygun şekilde ve burada açıkça belirtilen amaçlarla toplanacaktır.

5. Kullanımdaki Kısıtlamalar.

Bu şartlar Müşteri olun ya da olmayın Hizmetin tüm kullanıcılarına uygulanır.

A. Hizmeti yalnızca yasal amaçlar doğrultusunda kullanabilirsiniz. (i) Diğer kişilerin haklarını ihlal eden ya da çiğneyen, (ii) yasa dışı, tehdit içeren, istismar edici, iftira içeren, özel veya aleni haklara saldıran, kaba, müstehcen, saygısız veya sakıncalı başka hususlar içeren ya da (iii) cezayı gerektiren suç teşkil edecek davranışı teşvik eden, hukuki sorumluluk doğuran veya herhangi bir yasayı ihlal eden herhangi bir malzemeyi Hizmet aracılığıyla gönderemez ya da aktaramazsınız. Baha Media Yayınları'nın önceden onayı olmaksızın, ürün ya da hizmetlere ilişkin reklam veya talep içeren herhangi bir malzemeyi Hizmet aracılığıyla gönderemez ya da aktaramazsınız. Hizmeti reklam yapmak veya kullanıcıların başka çevrimiçi bilgi hizmetlerine abone olma talepleri dahil ancak bununla sınırlandırılmaksızın, herhangi bir talepte bulunmak amacıyla kullanamazsınız. Baha Media Yayınları'nın takdiriyle, herhangi bir davranışınızın başka bir kullanıcının Hizmeti kullanmasını veya Hizmet'in keyfini çıkarmasını sınırlamasına ya da engellemesine izin verilmeyecektir.

B. Hizmet üzerinde bulunan tasarımlar, metin, grafikler, resimler, video, bilgi, uygulamalar, yazılım, müzik, ses ve diğer dosyalar ile bunların seçimi ve düzenlenmesini (“Site İçeriği”) içerecek şekilde ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla bütün içerik tüm hakları saklı kalmak kaydıyla Baha Media Yayınları  ya da lisans sahiplerinin tescilli malıdır. Hiçbir site Baha Media Yayınları'nın önceden verilmiş yazılı izni olmadan, kısmi ya da bütün olarak herhangi bir amaçla ve herhangi bir şekilde değiştirilemez, kopyalanamaz, dağıtılamaz, tasarlanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz, indirilemez, gösterilemez, gönderilemez, iletilemez ya da satılamaz. Hizmeti kullanmak için uygun olduğunuz ve bu Kullanım Koşullarının hükmü altında bulunduğunuz takdirde, Hizmete ve Site İçeriğine erişmek ve hiçbir telif hakkını ve diğer tescil kurallarını ihlal etmemek kaydıyla, sadece kişisel ve ticari olmayan kullanımınız maksadıyla, kurallara uygun erişim hakkı elde ettiğiniz Site İçeriğinin bir bölümünü indirmek ya da yazdırmak için size sınırlı bir lisans verilecektir. Site İçeriğini herhangi bir İnternet, İç Ağ ya da Dış Ağ sitesine yükleyemez, bu sitelerde yeniden yayınlayamaz veya bilgiyi başka bir veritabanına ya da derlemeye ekleyemezsiniz. Site İçeriğinin diğer başka kullanımları kesinlikle yasaktır. Yukarıda anılan lisans bu Kullanım Koşullarının hükmü altındadır ve veri madenciliği, robotlar veya benzer veri toplama ya da çıkarma yöntemlerinin herhangi birinin kullanımını kapsamaz. Hizmetin ya da Site İçeriğinin burada özellikle yetkilendirilenler hariç Baha Media Yayınları'ndan önceden yazılı izin almadan herhangi bir şekilde kullanımı kesinlikle yasaktır ve verilen lisansı iptal eder. Bu yetkisiz kullanım aynı zamanda telif hakkı ve ticari marka kanunları ile sınırlı olmamak kaydıyla yürürlükteki kanunlar ile yürürlükteki iletişim yönetmeliklerini ve tüzüklerini ihlal edebilir. Burada açıkça ifade edilmediği takdirde, bu şartlar ve koşullar içindeki hiçbir şey, çıkarım veya diğer bir yolla, fikri mülkiyet hakları hakkında bir lisans verilmesi olarak yorumlanamaz. Bu lisans sebepli ya da sebep göstermeksizin bildirim yapılmadan Baha Media Yayınları  tarafından iptal edilebilir.

C. Telif hakkı, ticari marka veya başka bir müseccel hak ile korunan hiçbir materyali telif hakkı, ticari marka veya diğer müseccel hak sahibinin açık izni olmaksızın Hizmete yüklemeyecek, hizmette yayınlamayacak veya başka bir şekilde sunmayacaksınız ve her türlü materyalin telif haklarıyla koruma altında olup olmadığını tespit etme yükümlülüğü size aittir. Telif haklarının, müseccel haklarının ihlalinden veya ilgili gönderinizin yol açabileceği başka bir zararın vereceği her türlü hasardan tek başınıza yükümlü olacaksınız. Materyali, Hizmetin herhangi bir halka açık alanına gönderdiğinizde otomatik olarak, ilgili materyal için Baha Media Yayınları 'ya telif hakkı ücreti olmaksızın, dünya çapında, kalıcı, vazgeçilemez, münhasır olmayan kullanma, çoğaltma, değiştirme, uyarlama, yayınlama, teşhir etme, tercüme etme ve dağıtma ve/veya bunu bilinen veya bundan sonra geliştirilecek herhangi bir biçimde, medyada veya teknolojide barındırma hak ve lisansını vermektesiniz veya ilgili materyal sahibinin verdiğini (tümüyle veya kısmen) taahhüt etmektesiniz. Aynı zamanda Hizmetin diğer tüm kullanıcılarının materyale kendi kişisel kullanımı için erişmesi, materyali görüntülemesi, saklaması veya çoğaltması için izin vermektesiniz. Baha Media Yayınları'na tarafınızca Hizmette sunulan her türlü materyali düzenleme, kopyalama, görüntüleme, yayınlama ve dağıtma hakkını vermektesiniz. Yukarıdakiler, Baha Media Yayınları'na bir yayıncı veya başka bir içerik sağlayıcısı tarafından Hizmette satılmak üzere sunulan edebi eserler için geçerli değildir.

 

D. Coğrafi lokasyonunuzu yanlış belirtmemeli, taklit bağlantı kullanmamalı, proxy kullanmamalı, IP karıştırıcı veya diğer manipülatörleri, sizden Hizmetler üzerinden gelebilecek herhangi bir mesaj veya iletiden dolayı kullanmamalısınız. Bir başkasıymış gibi davranmamalısınız veya bir başkasını taklit etmemelisiniz.

 

E. Sınırlı olmamak kaydıyla şunlar dahil, Hizmetin güvenliğini ihlal eden veya etme teşebbüsü doğuran hareketlerde bulunmanız yasaktır:

(a) verilere erişmek sizin için geçerli değil, erişim yetkiniz olmayan sunucuda veya hesapta oturum açmak buna dahildir;

(b) Gerekli yetki olmaksızın güvenlik ve kimlik doğrulama önlemlerini ihlal etmek için bir sistemin veya ağın saldırıya açık noktalarını araştırmaya, taramaya veya test etmeye kalkışmak;

(c) herhangi bir "derin bağlantı", "sayfa kazıma", "robot", "arama robotu" veya diğer otomatik cihaz, program, algoritma veya metodoloji veya her türlü benzer veya eşdeğer manuel sürecin Hizmetin veya herhangi bir Site İçeriğinin herhangi bir kısmına erişmek, bunu ele geçirmek, kopyalamak veya izlemek veya herhangi bir şekilde çoğaltmak veya gezinti yapısını Hizmetin veya herhangi bir Site İçeriğinin sunulma şeklini atlatarak Site üzerinden bilinçli olarak sunulan yöntemler dışındaki başka yöntemlerle her türlü materyal, belge veya bilgiyi ele geçirmek ya da ele geçirme teşebbüsünde bulunmak amacıyla kullanılması;

(d) Hizmete, Baha Media Yayınları 'nun sistemler ya da ağ altyapılarına veya Hizmet ya da Baha Media Yayınları  ile bağlantılı herhangi bir sistem veya ağa kabul edilemez ya da orantısız şekilde fazla yük bindiren herhangi bir faaliyette bulunmak

(e) kendi bilgileriniz dışında Hizmet tarafından sunulan kişisel tanımlama ya da bilgi dahil ancak bununla sınırlandırılmaksızın herhangi bir bilgiyi ifşa etmek amacıyla başka kullanıcıları, Müşterileri veya Hizmet'i ziyaret edenleri ya da Baha Media Yayınları'nın diğer müşterilerini geriye dönük olarak aramak, izlemek veya bu kişilere ilişkin bilgileri takip etmek amacıyla aramak ya da Hizmet'i ya da Hizmet tarafından veya Hizmet aracılığıyla kullanılabilir hale getirilen ya da sunulan herhangi bir hizmeti veya bilgiyi kötüye kullanmak;

(f) bir kullanıcı, misafir veya ağ ile çatışmaya geçmek, bozmak veya servis dışı bırakmak, herhangi bir kısıtlama olmaksızın, "reddedilen hizmet" girişimleri yoluyla, aşırı yükleme, "taşkınlık", "e-posta bombardımanı" veya "çökme";

(g) herhangi bir e-posta veya haber grubu iletisinde herhangi bir TCP/IP paket başlığının veya başlık bilgisinin herhangi bir kısmınını bulundurma;

(h) ağ düğümlerini ya da ağ hizmetlerini kesme ya da Baha Media Yayınları 'nun Hizmeti izleme ve kullanılabilir tutma yeteneğini bir başka şekilde sınırlama, önleme, engelleme veya geciktirme; ya da

(i) sizin için yetki verilmeyen hizmetleri almak üzere herhangi bir eylem yapma.

Sistem veya ağ güvenliği ihlali suç olarak değerlendirilebilir. Baha Media Yayınları  bu tür ihlalleri içerebilen ve bu ihlallerde bulunabilecek veya ihlal eden herhangi kullanıcıyı (Müşteri olsun olmasın) araştıracak ve bu tür ihlallere karışan kullanıcıların cezalandırılmasında kanun uygulama yetkilileri ile işbirliğinde bulunacaktır.

 

6. Garanti Koşulları; Sorumluluğun Sınırlandırılması.

A. WEB SİTESİNİN KULLANMA RİSKİNİN SİZE AİT OLDUĞUNU AÇIKÇA KABUL ETMEKTESİNİZ. NE Baha Media Yayınları , BAĞLI ŞİRKETLERİ NE DE ONLARIN İLGİLİ ÇALIŞANLARI, TEMSİLCİLERİ, ÜÇÜNCÜ TARAF İÇERİK SAĞLAYICILARI VEYA LİSANS SAHİPLERİ, SİTENİN KESİNTİSİZ VEYA HATASIZ OLACAĞINI GARANTİ ETMEMEKTE; WEB SİTESİNİN KULLANIMINDAN ELDE EDİLEBİLECEK SONUÇLAR VEYA WEB SİTESİ YOLUYLA SAĞLANAN HERHANGİ BİR BİLGİNİN, HİZMETİN VEYA TİCARİ ÜRÜNÜN DOĞRULUĞU VEYA GÜVENİLİRLİĞİ BAKIMINDAN HİÇBİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR.

BU WEB SİTESİ “OLDUĞU GİBİ” TEMELİNDE SAĞLANIR; HERHANGİ BİR İMA EDİLEN VEYA KASTEDİLEN, İÇERİLEN HERHANGİ BİR KISITLAMA, GÜVENCE BAŞLIKLARI VEYA İMA EDİLEN SATILABİLİRLİK VEYA BİREYSEL AMACA UYGUNLUK GÜVENCESİ SAĞLANMAMAKTADIR. AYRICA, BU SİTENİN KULLANIMINDAN DOĞACAK SONUÇLAR HERHANGİ BİR GÜVENCE ALTINDA BULUNMAMAKTADIR.

 

B. Baha Media Yayınları , BURADA BELİRTİLEN WEB SİTESİ VEYA İÇERİĞİN OLUŞTURULMASI, ÜRETİLMESİ VEYA DAĞITILMASINA DAHİL OLAN HİÇBİR KİŞİ VEYA KURULUŞ HİÇBİR DURUMDA (KENDİ İHMALİ DAHİL), WEB SİTESİNİN KULLANILMASI VEYA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN KAR VEYA GELİR KAYBI, KULLANIM KAYBI VEYA BENZER EKONOMİK KAYIPLAR DAHİL VE BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, HİÇBİR ZARAR İÇİN SÖZLEŞME KAPSAMINDA, HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN ZARARLARDA VEYA BAŞKA HERHANGİ BİR YASAL İLKE UYARINCA (KUSURSUZ SORUMLULUK DAHİL) DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL, CEZAİ, VEYA BENZER ZARARLAR İÇİN SORUMLU TUTULAMAZ. İŞBU SÖZLEŞME İLE, BU BÖLÜMDEKİ HÜKÜMLERİN WEB SİTESİNİN TÜM KULLANIMLARI VE İÇERİĞİ İÇİN GEÇERLİ OLDUĞUNU KABUL ETMEKTESİNİZ. GEÇERLİ YASALAR, YÜKÜMLÜLÜĞÜN FESHİ YA DA SINIRLANDIRILMASI YA DA ARIZİ ZARARLARIN HARİÇ TUTULMASINA İZİN VERMEYEBİLİR VE BU NEDENLE YUKARIDA BELİRTİLEN SINIRLAMA YA DA İSTİSNA SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR. HİÇBİR KOŞULDA BU SÖZLEŞME, HAKSIZ FİİL (İHMAL DURUMU DA DAHİL) YA DA HERHANGİ BİR YASAL KAPSAM İÇERİSİNDE YER ALAN (KUSURSUZ SORUMLULUK DAHİL) ZARAR, KAYIP YA DA SONUCU OLAN EYLEMDEN KAYNAKLI DURUMLAR SİZDEN TAHSİL EDİLEN MİKTARI VE EĞER VARSA BU WEB SİTESİNE ERİŞİMDEN TAHSİL EDİLEN ÜCRETİN MİKTARINI AŞAMAZ.

 

C. YUKARIDAKİ YÜKÜMLÜLÜK FERAGATNAMESİ HERHANGİ BİR İFA HATASINDAN KAYNAKLI ZARAR YA DA YARALANMA, HATA, İHMAL, YANLIŞLIK, KESİNTİ, SİLME, ARIZA, ÇALIŞMA VE AKTARIMDA GECİKME, BİLGİSAYAR VİRÜSÜ, İLETİŞİM HATTI HATASI, HIRSIZLIK YA DA TAHRİP YA DA BU İNTERNET SİTESİNE YETKİSİZ ERİŞİM, SİTE ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİK YA DA SÖZLEŞMEYİ İHLAL EDECEK YA DA ETMEYECEK SİTE KULLANIMI, HAKSIZ DAVRANIŞ (KUSURSUZ SORUMLULUK DA DAHİL), İHMAL YA DA SÖZ KONUSU EYLEMİN DİĞER SONUCUNDAN DOĞAN HALLER İÇİN GEÇERLİDİR. Baha Media Yayınları 'NUN DİĞER KULLANICILARIN VEYA ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN İTİBARSIZLAŞTIRICI, SALDIRGAN VEYA YASADIŞI DAVRANIŞTAN YÜKÜMLÜ OLMADIĞINI VE YUKARIDAKİLERDEN KAYNAKLANAN YARALANMA RİSKİNİN TAMAMEN SİZDE OLDUĞUNU ÖZELLİKLE TEYİT ETMEKTESİNİZ.

 

7. İzleme.

Baha Media Yayınları , sohbet odaları ve forumlar da dâhil olmak üzere, Hizmet içeriğinin bu Kullanım Koşulları ve Baha Media Yayınları  tarafından belirlenmiş diğer işletme kuralları ile kanun, düzenleme ve devletten gelen yetkili isteklere uygun olduğunu belirlemek maksadıyla izleme hakkına sahiptir ancak bununla yükümlü değildir. Baha Media Yayınları  Hizmet üzerinden gönderilen ya da yüklenen herhangi bir materyali tamamen kendi takdirine bağlı olarak düzenleme, gönderilmesini reddetme veya silme hakkına sahiptir. Yukarıdaki şartları sınırlamaksızın, Baha Media Yayınları  burada bulunan hükümler ile İÇERİK POLİTİKASINI ihlal ettiği tespit edilen veya bu hükümler dışında sakıncalı olan herhangi bir materyali tamamen kendi takdirine bağlı olarak silme hakkına sahiptir. Baha Media Yayınları , herhangi bir gönderiyi herhangi bir nedenle bilgi vermeksizin silme hakkına sahip olmakla beraber, sizin sakıncalı ya da saldırgan bulduğunuz gönderileri silmek zorunda değildir.

 

8. Tazminat.

Hizmeti kullanımınızdan kaynaklanan her türlü hak talepleri, davalar, istekler, zararlar, masraflar, sorumluluklar, kayıplar ve masraflara (makul düzeydeki avukatlık ücretleri dahil olmak üzere) karşı Baha Media Yayınları'nı ve bağlı kuruluşları ile ilgili yöneticilerini, görevlilerini, çalışanlarını ve temsilcilerini savunmayı, zararlarını karşılamayı ve zarar görmemelerini sağlamayı kabul ediyorsunuz.

 

9. Ticari markalar.

Baha Media Yayınları, www.bahamedia.com ve ilişkili sözcükler, domain isimleri ve logolar Baha Media Yayınları ticari markası ve malıdır. Tüm diğer ticari ürünler, ürün isimleri ve şirket isimleri veya burada ilişkisi belirtilen logoların her biri kendi sahiplerinin malıdırlar.

 

10. Üçüncü Şahıs İçeriği.

Baha Media Yayınları'nın yayınlanan içerik üzerindeki kontrolü bir halk kütüphanesi, kitap mağazası veya gazete bayiinin kontrolünden daha fazla değildir. İçerik sağlayıcılar ve kullanıcılar dahil üçüncü şahısların ifade ettiği veya sunduğu her türlü görüş, tavsiye, beyan, hizmetler, teklifler veya diğer bilgiler veya içerik Baha Media Yayınları'na değil, ilgili yazara/yazarlara veya dağıtıcıya/dağıtıcılara aittir. Pek çok durumda Hizmet yoluyla sunulan içerik ilgili içerik sağlayıcısı veya kullanıcının görüşlerini ve yargılarını temsil etmektedir. Baha Media Yayınları , yetkili Baha Media Yayınları  sözcü personelinin resmi yetkilerini kullanırken yaptığı açıklamalar dışında Hizmette yayınlanan hiçbir fikir, tavsiye veya beyanın doğruluğu veya güvenilirliğini taahhüt etmez ve bundan sorumlu değildir.

 

11. Kamu Malı.

Hizmette sunulan edebi çalışmaların bazıları, belirli içerik sağlayıcıları tarafından kamu alanında mevcut olarak tanımlanmıştır. Baha Media Yayınları , kamu malı tanımlamalarının doğruluğunu kontrol etmemektedir ve sizin tarafınızdan bu tür edebi çalışmaların indirilmesinden veya diğer kullanımından sonuçlanabilecek herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Kamu alanı tanımlaması yapılmış olan ilgili bir yargı alanında yaşamıyorsanız, bu tür edebi çalışmaları indirmeden veya erişmeden önce ikamet ülkenizin kanunlarını kontrol etmek sorumluluğunuzdur.

 

12. Diğer.

Baha Media Yayınları, Hizmeti Bodrum ofisinden control etmektedir. Hizmete Türkiye’deki tüm yetki alanları ve bölgeleri ile dünya çapındaki diğer tüm ülkelerden erişilebilir. Her bir ülkenin kanunları Türkiye Cumhuriyeti kanunlarından farklı olabileceğinden, Avrupa dışında ikamet ediyorsanız, Hizmet'e erişerek, Hizmet'e veya bağlantı verilen diğer web sitelerine erişim veya kullanımla ilgili tüm konuların Türkiye Cumhuriyeti kanunları çerçevesinde ele alınacağını kabul etmiş olursunuz. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin münhasır olmayan kişisel yargı salahiyetine sahip olduğunu kabul etmekte ve gönüllü olarak bu yargı salahiyeti kapsamındaki tüm kanunlara uymaktan sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz.

Baha Media Yayınları , geliştirmeler, hata onarımları, vs. gibi nedenlerden ötürü herhangi bir zamanda ve Baha Media Yayınları'nın kendi iradesine göre yazılımın içeriğini değiştirme hakkını saklı tutar.

bottom of page